• Sonkádi hírek

HIRDETMÉNY

HIRDETMÉNY

TÁJÉKOZTATÁS

       (Munkaközi tájékoztató)

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK KÉSZÍTÉSE

TISZA-TÚR ÁRVÍZI TÁROZÓ LÉTESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓAN

Tájékoztatom, hogy SONKÁD Község Önkormányzata, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt üggyé nyilvánított Tisza-Túr Árvízi Tározó létesítéséhez kapcsolódóan településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök készítéséről döntött. A tervkészítés Tiszakóród, Tiszacsécse, Sonkád, Tiszabecs településekkel közösen történik, Tiszabecs Nagyközség koordinációjával.

Tisza-Túr Tározó megépítése nagyságrendekkel növeli a térség, köztük a Tisza menti települések árvízi biztonságát, szükségszerű üzemeltetése megóvja a helyben lakók, gazdálkodók, üzemek épített értékeit, a kiépült infrastruktúrát, megszünteti az elöntésből adódó közvetlen életveszélyt.

A településfejlesztési koncepció készítésének célja a beruházás térségi településfejlesztési szintű megalapozása, az új körülményekhez igazodó, tájgazdálkodással összefüggő célok meghatározása.

A településrendezési eszközök készítésének célja Tisza-Túr tározó műtárgyainak (töltés, zsilipek, szivattyúk, feltáró utak, vízbeeresztő műtárgy stb.) elhelyezéséhez, valamint az árapasztó tározóhoz kapcsolódó belvízi létesítmények kialakításához, a csatornák rekonstrukciójához szükséges területbiztosítás,továbbá a tározótér, a töltés által körülvett területet érintő jelenlegi szabályozás felülvizsgálata.

A tervezetek megtekinthetők a www.sonkad.hu  honlapon, vagy az Önkormányzati Hivatalban  (4954 Sonkád, Rákóczi u. 29.) ügyfélfogadási időben.

A tervezettel kapcsolatban összevont lakossági fórumot tartunk, melyre tisztelettel meghívjuk Önöket. A lakossági fórum helye és időpontja:

TISZABECS, SZABÓ LŐRINC MŰVELŐDÉSI HÁZ

(4951 TISZABECS, RÁKÓCZI UTCA 30.)

2018. MÁRCIUS 20. (KEDD), 13.00 ÓRA

Észrevételeiket írásban is megtehetik 2018. március 28-ig a helyi önkormányzati hivatalba küldött, vagy átadott és Tiszabecs Nagyközség Önkormányzatának címére (4951 Tiszabecs, Rákóczi u. 37.) küldött/átadott levélben, vagy az onkormanyzat.tiszabecs@gmail.com e-mail címre küldött elektronikus levélben.

Sonkád, 2018. március 8.