1. 16/2002. (II. 18.) Korm. rendelet a termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól
  2. 55/2006. (VII. 27.) FVM rendelet a termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásával összefüggő igazgatási szolgáltatási díjról
  3. AJÁNLAT TERMŐFÖLD VÉTELÉRE
  4. Kérelem termőföld vételi/haszonbérleti ajánlat kifüggesztésére